ÚP ÚL - výměna 2 plynových kotlů a rekonstrukce kotelny v administrativním objektu Komenského 680, Frýdlant

Základní informace


Název zadávacího postupu

ÚP ÚL - výměna 2 plynových kotlů a rekonstrukce kotelny v administrativním objektu Komenského 680, Frýdlant

Systémové číslo NEN

N006/24/V00009978

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P24V00009978

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Datum uveřejnění ZP na profil

26. 04. 2024 10:16

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

30. 05. 2024 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Zlata

Příjmení

Medáčková

E-mail

Zlata.Medackova@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 416921412

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění je zhotovení díla v rozsahu: a) výměna 2 ks plynových kotlů za kotle kondenzační s min. výkonem 2 x 35 kW b) výměna veškerých prvků plynové kotelny (armatury, čerpadla, regulace, ovládací prvky, ostatní komponenty a bezpečnostní prvky), likvidace odpadu c) zákonné revize, zkoušky dle ČSN, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy. Dílo bude provedeno v rozsahu technické studie, která tvoří přílohu zadávacího řízení, smlouvy o dílo, platné legislativy a technických norem. 2 dále viz výzva a přílohy

Kód z číselníku NIPEZ

45333000-0

Název z číselníku NIPEZ

Instalace a montáž plynového zařízení

Hlavní místo plnění

Liberecký kraj

Kód z číselníku CPV

45333000-0

Název z číselníku CPV

Instalace a montáž plynového zařízení

Název předmětu

Instalace a montáž plynového zařízení

Textové pole pro popis místa plnění

Místem plnění veřejné zakázky je administrativní budova v příslušnosti hospodaření ÚZSVM, Komenského 680, Frýdlant.

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailInstalace a montáž kotlů45331110-0Instalace a montáž kotlů

Místo plnění


CZ051Liberecký kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail17. 06. 2024 12:39Uveřejnění účastníků
Detail17. 06. 2024 12:39Uveřejnění výsledku
Detail02. 06. 2024 21:46Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail21. 05. 2024 08:54Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail21. 05. 2024 08:25Změna nebo doplnění zadávací dokumentace
Detail26. 04. 2024 10:16Uveřejnění zadávacích podmínek