Stavební úpravy objektu L. B. Schneidera 32, České Budějovice – nástavba a rekonstrukce - zpracování PD

Základní informace


Název zadávacího postupu

Stavební úpravy objektu L. B. Schneidera 32, České Budějovice – nástavba a rekonstrukce - zpracování PD

Systémové číslo NEN

N006/24/V00011466

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P24V00011466

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

1 818 182,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

19. 04. 2024 11:45

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

22. 05. 2024 09:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Jana

Příjmení

Mikešová

E-mail

Jana.Mikesova@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 384350238

Předmět


Popis předmětu

Zpracování projektové dokumentace pro realizaci akce, a to studie dispozičního řešení a uspořádání pracovišť, projektové dokumentace pro stavební řízení a prováděcí projektové dokumentace, podrobného položkového rozpočtu, výkazu výměr, dokumentace skutečného provedení včetně zajištění inženýrské činnosti související s povolením akce (územním řízením, stavebním povolením, ev. rozhodnutí toto povolení nahrazující), činnosti při realizaci díla (autorský dozor) a s provozem dokončeného díla (kolaudace, ev. rozhodnutí toto povolení nahrazující). Detailní informace obsahuje Výzva k podání nabídky.

Kód z číselníku NIPEZ

71200000-0

Název z číselníku NIPEZ

Architektonické a související služby

Hlavní místo plnění

Jihočeský kraj

Kód z číselníku CPV

71200000-0

Název z číselníku CPV

Architektonické a související služby

Název předmětu

Architektonické a související služby

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailTechnicko-inženýrské služby71300000-1Technicko-inženýrské služby

Místo plnění


CZ031Jihočeský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail30. 05. 2024 11:14Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail19. 04. 2024 11:45Uveřejnění zadávacích podmínek