Zlín, Prštné - Pravobřežní komunikace v úseku Prštné - Pod Babou, majetkoprávní vypořádání

Základní informace


Název zadávacího postupu

Zlín, Prštné - Pravobřežní komunikace v úseku Prštné - Pod Babou, majetkoprávní vypořádání

Systémové číslo NEN

N006/24/V00013402

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P24V00013402

Režim VZ dle volby zadavatele

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Zjednodušené podlimitní řízení

Specifikace zadávacího řízení

zjednodušené podlimitní řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

07. 05. 2024 14:45

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

27. 05. 2024 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

JUDr.

Jméno

Miloslava

Příjmení

Sedláčková

E-mail

miloslavasedlackova@zlin.eu

Telefon 1

+420 778783266

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je zajištění majetkoprávní přípravy v součinnosti se zadavatelem pro projekt „Zlín, Prštné – Pravobřežní komunikace v úseku Prštné – Pod Babou“. Podrobná specifikace předmětu plnění a podmínky plnění jsou uvedeny v příloze zadávací dokumentace č. 2 – Smlouva o zajištění majetkoprávní přípravy (návrh obchodních podmínek). Technickým podkladem pro zajištění majetkoprávní přípravy je Výpis záboru, který je přílohou zadávací dokumentace č. 1.

Kód z číselníku NIPEZ

75100000-7

Název z číselníku NIPEZ

Administrativní služby

Hlavní místo plnění

Zlínský kraj

Kód z číselníku CPV

75100000-7

Název z číselníku CPV

Administrativní služby

Název předmětu

Administrativní služby

Textové pole pro popis místa plnění

území dotčené předmět veřejné zakázky, vymezené v příloze č. 1 zadávací dokumentace – výpis záboru.

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailAdministrativní služby75100000-7Administrativní služby
DetailPrávní poradenství79111000-5Právní poradenství

Místo plnění


CZ072Zlínský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail10. 07. 2024 15:38Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail29. 05. 2024 10:37Zpřístupnění údajů z nabídek
Detail23. 05. 2024 16:06Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail07. 05. 2024 14:45Uveřejnění zadávacích podmínek