ÚP ÚL - Zpracování PD pro akci Snížení energetické náročnosti budovy ÚZSVM v Litvínově"

Základní informace


Název zadávacího postupu

ÚP ÚL - Zpracování PD pro akci Snížení energetické náročnosti budovy ÚZSVM v Litvínově"

Systémové číslo NEN

N006/24/V00013567

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P24V00013567

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

14. 05. 2024 14:23

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

12. 06. 2024 13:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Stanislava

Příjmení

Konášová

E-mail

stanislava.konasova@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 416921417

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění této veřejné zakázky bude provedení díla spočívajícího ve zpracování projektové dokumentace (dále jen PD) pro stavbu „Snížení energetické náročnosti budovy ÚZSVM v Litvínově, projekt reg. číslo CZ.05.01.01/XX/023_037/0003837“, a to ve stupních: Projektová dokumentace pro stavební řízení (DSP) včetně zajištění stavebního povolení Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) Autorský dozor (AD) k provádění stavby Záměrem zadavatele je provést energeticky úsporná opatření na objektu ÚZSVM v Litvínově a na realizaci těchto opatření využít dotaci z výzvy č. 37 Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) se specifickým cílem 1.1. Podpora energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů a projektu ÚZSVM registrační číslo CZ.05.01.01/XX/23_037/0003837 (viz. Výzva č. 37 Operačního programu životního prostředí). dále viz výzva a všechny přílohy!!!!

Kód z číselníku NIPEZ

71200000-0

Název z číselníku NIPEZ

Architektonické a související služby

Hlavní místo plnění

Ústecký kraj

Kód z číselníku CPV

71200000-0

Název z číselníku CPV

Architektonické a související služby

Název předmětu

Architektonické a související služby

Textové pole pro popis místa plnění

Místem plnění této VZ je admin. budova U Zámeckého parku 948, Litvínov, která je součástí p.p.č.2838 v obci Litvínov, v k.ú. Horní Litvínov, zapsaném na LV 60000 v KN vedeném KÚ pro Ústecký kraj, KP Most. Objekt se nachází v ochranném pásmu nem. kul.památ

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailTechnicko-inženýrské služby71300000-1Technicko-inženýrské služby
DetailArchitektonické, technické a plánovací služby71240000-2Architektonické, technické a plánovací služby
DetailTechnické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací71322000-1Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací

Místo plnění


CZ042Ústecký kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail03. 06. 2024 10:09Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail30. 05. 2024 10:07Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail30. 05. 2024 10:06Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail14. 05. 2024 14:23Uveřejnění zadávacích podmínek