Portál Jablonečana a systém pro robotizaci a automatizaci procesů

Základní informace


Název zadávacího postupu

Portál Jablonečana a systém pro robotizaci a automatizaci procesů

Systémové číslo NEN

N006/24/V00014516

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ano

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2024-022119

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P24V00014516

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

7 348 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

16. 05. 2024 20:18

Specifikace podání


Lhůty pro jednotlivé části mohou být rozdílné. Zobrazena je první nejbližší lhůta pro podání.

Lhůta pro podání nabídek

18. 07. 2024 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Soňa

Příjmení

Černá

E-mail

cerna@mestojablonec.cz

Telefon 1

+420 483357122

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace projektu „Portál Jablonečana“, v jehož rámci dojde k rozšíření služeb eGovernmentu poskytovaných zadavatelem občanům a organizacím. Předmět veřejné zakázky je v souladu s § 35 a § 101 ZZVZ rozdělen do dvou částí, a to: A. Portál Jablonečana Tato část zahrnuje pořízení, implementaci a technickou a servisní podporu „Portátu Jablonečana“ jako interaktivní komunikační platformy pro občany statutárního města Jablonce nad Nisou, případně i další osoby, které potřebují s magistrátem města komunikovat v různých oblastech (dále jen „Portál Jablonečana“ nebo „PO“). B. Systém pro robotizaci a automatizaci procesů Tato část zahrnuje vytvoření, implementaci a technickou a servisní podporu softwarového řešení, které umožní robotizaci a automatizaci interních procesů (dále jen RPA systém) s cílem prohloubení automatizace služeb poskytovaných v rámci Portálu Jablonečana, optimalizace provozních nákladů a posílení digitalizace dotčených agend. Podrobné informace jsou uvedeny v Zadávacích podmínkách vč. příloh.

Kód z číselníku NIPEZ

48810000-9

Název z číselníku NIPEZ

Informační systémy

Hlavní místo plnění

Liberecký kraj

Kód z číselníku CPV

48810000-9

Název z číselníku CPV

Informační systémy

Název předmětu

Informační systémy

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail10. 07. 2024 18:53Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail11. 06. 2024 20:37Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail11. 06. 2024 20:36Změna nebo doplnění zadávací dokumentace
Detail29. 05. 2024 20:59Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail16. 05. 2024 20:18Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


14. 05. 2024 15:2216. 05. 2024 14:00F2024-022119Oznámení o zahájení zadávacího řízení – obecná veřejná zakázka