Studie odtokových poměrů v povodí Moravanského potoka – Návrhová část

Základní informace


Název zadávacího postupu

Studie odtokových poměrů v povodí Moravanského potoka – Návrhová část

Systémové číslo NEN

N006/24/V00016652

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P24V00016652

Režim VZ dle volby zadavatele

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Zjednodušené podlimitní řízení

Specifikace zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

1 150 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

04. 06. 2024 16:32

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

24. 06. 2024 14:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Jan

Příjmení

Novák

E-mail

novak.jan@kambrno.cz

Telefon 1

+420 722934930

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění veřejné zakázky je sestavení simulačního numerického modelu a následné vypracování návrhu opatření ke zlepšení stávajícího stavu. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách (příloha č. 2 dokumentace zadávacího řízení) a ve specifikaci předmětu plnění (příloha č. 3 dokumentace zadávacího řízení).

Kód z číselníku NIPEZ

71241000-9

Název z číselníku NIPEZ

Studie proveditelnosti, poradenství, analýza

Hlavní místo plnění

Jihomoravský kraj

Kód z číselníku CPV

71241000-9

Název z číselníku CPV

Studie proveditelnosti, poradenství, analýza

Název předmětu

Studie proveditelnosti, poradenství, analýza

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ064Jihomoravský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail04. 06. 2024 16:32Uveřejnění zadávacích podmínek