Rekonstrukce plynové kotelny

Základní informace


Název zadávacího postupu

Rekonstrukce plynové kotelny

Systémové číslo NEN

N006/24/V00017913

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2024-026992

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P24V00017913

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

16 951 658,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

14. 06. 2024 10:35

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

19. 07. 2024 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Šárka

Příjmení

Pazderová

E-mail

sarka.pazderova@nkp.cz

Telefon 1

+420 221663105

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o dílo na výměnu technologie plynové kotelny v objektu Klementina. Předmětem díla je modernizace vybraného technického zařízení uvnitř stávajícího objektu. Důvodem pro realizaci díla je potřeba provést výměnu stávajících nízkoteplotních plynových kotlů za nové kondenzační s vyšší účinností vč. návazných technických systémů a nezbytných stavebních úprav. Bližší specifikace díla je uvedena v projektové dokumentaci zpracované společností METROPROJEKT Praha a.s., která je přílohou ZD jako příloha č. 4. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek, v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Kód z číselníku NIPEZ

39721410-9

Název z číselníku NIPEZ

Plynová zařízení

Hlavní místo plnění

Hlavní město Praha

Kód z číselníku CPV

39721410-9

Název z číselníku CPV

Plynová zařízení

Název předmětu

Plynová zařízení

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ010Hlavní město Praha

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail12. 07. 2024 08:51Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail10. 07. 2024 15:03Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail03. 07. 2024 16:10Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail03. 07. 2024 16:10Změna nebo doplnění zadávací dokumentace
Detail03. 07. 2024 16:09Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail26. 06. 2024 11:59Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail21. 06. 2024 11:49Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail21. 06. 2024 11:49Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail20. 06. 2024 10:17Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail20. 06. 2024 09:23Uveřejnění změn na zadávacím postupu

Evidence uveřejnění ve VVZ


12. 06. 2024 00:0013. 06. 2024 00:00F2024-026992Oznámení o zahájení zadávacího řízení – obecná veřejná zakázka