Zajištění kurzů facilitačních dovedností pro projekt IPs Kurikulum

Základní informace


Název zadávacího postupu

Zajištění kurzů facilitačních dovedností pro projekt IPs Kurikulum

Systémové číslo NEN

N006/24/V00019782

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P24V00019782

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

otevřená výzva

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

1 530 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

01. 07. 2024 17:05

Identifikátor dotačního projektu

CZ.02.02.XX/00/22_005/0004756

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

25. 07. 2024 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Jaroslava

Příjmení

Slavatová

E-mail

jaroslava.slavatova@npi.cz

Telefon 1

+420 775884376

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je zajištění kurzů facilitačních dovedností (celkem 17 kurzů). Cílem kurzů je poskytnout účastníkům znalosti a dovednosti potřebné k efektivnímu a cílenému vedení skupinových diskusí, s důrazem na udržení tématu a dosažení užitečných výstupů. Kurzy jsou určeny pro členy realizačního týmu projektu IPs Kurikulum, kteří vedou nebo se účastní různých setkání a kladou důraz na kvalitu komunikace. Jedná se především o členy územních metodických kabinetů, ale i další členy týmu, s důrazem na jejich potřeby v oblasti pedagogiky a s přesahem na učící se komunity. Kurzy budou probíhat v českém jazyce a pouze v prezenční formě. Podrobnosti týkající se předmětu plnění a veškeré podmínky plnění jsou uvedeny v Příloze č. 1 „Smlouva o zajištění kurzů facilitačních dovedností a v Příloze č. 2 „Dodavatelem deklarované údaje“ zadávací dokumentace.

Kód z číselníku NIPEZ

80000000-4

Název z číselníku NIPEZ

Vzdělávání a školení

Hlavní místo plnění

Česká republika

Kód z číselníku CPV

80000000-4

Název z číselníku CPV

Vzdělávání a školení

Název předmětu

Vzdělávání a školení

Textové pole pro popis místa plnění

Sídlo zadavatele Národní pedagogický institut České republiky (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků) a jeho krajská pracoviště.

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailVzdělávání dospělých a jiné vzdělávání80400000-8Vzdělávání dospělých a jiné vzdělávání

Místo plnění


CZČeská republika

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail10. 07. 2024 20:54Změna nebo doplnění zadávací dokumentace
Detail10. 07. 2024 20:52Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail01. 07. 2024 17:05Uveřejnění zadávacích podmínek