Studie proveditelnosti SPP Cheb

Základní informace


Název zadávacího postupu

Studie proveditelnosti SPP Cheb

Systémové číslo NEN

N006/24/V00020661

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P24V00020661

Režim VZ dle volby zadavatele

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Zjednodušené podlimitní řízení

Specifikace zadávacího řízení

zjednodušené podlimitní řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

09. 07. 2024 16:25

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

31. 07. 2024 23:59

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Karel

Příjmení

Machotka

E-mail

karel.machotka@sirsdevelopment.cz

Telefon 1

+420 602578927

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je zpracování předprojektové přípravy lokality pro umístění stavby Strategického podnikatelského parku u města Cheb.

Kód z číselníku NIPEZ

71320000-7

Název z číselníku NIPEZ

Technické projektování

Hlavní místo plnění

Hlavní město Praha

Kód z číselníku CPV

71320000-7

Název z číselníku CPV

Technické projektování

Název předmětu

Zpracování předprojektové přípravy

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailArchitektonické, stavební, technické a inspekční služby71000000-8Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
DetailTechnické projektování71320000-7Technické projektování
DetailPosouzení ekonomického dopadu79311410-4Posouzení ekonomického dopadu
DetailAnalýza průzkumu79311300-0Analýza průzkumu

Místo plnění


CZ010Hlavní město Praha

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail16. 07. 2024 14:22Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail16. 07. 2024 14:15Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail16. 07. 2024 14:10Změna nebo doplnění zadávací dokumentace
Detail16. 07. 2024 14:03Změna nebo doplnění zadávací dokumentace
Detail16. 07. 2024 13:39Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail11. 07. 2024 09:53Došlo k uveřejnění dokumentu 01_0 Zadávací dokumentace.pdf.
Detail10. 07. 2024 16:19Změna nebo doplnění zadávací dokumentace
Detail09. 07. 2024 16:25Uveřejnění zadávacích podmínek