Zlín - Regenerace zeleně ve Zlíně - III. etapa

Základní informace


Název zadávacího postupu

Zlín - Regenerace zeleně ve Zlíně - III. etapa

Systémové číslo NEN

N006/24/V00020833

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P24V00020833

Režim VZ dle volby zadavatele

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Zjednodušené podlimitní řízení

Specifikace zadávacího řízení

zjednodušené podlimitní řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

10. 07. 2024 15:59

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

29. 07. 2024 09:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

JUDr.

Jméno

Miloslava

Příjmení

Sedláčková

E-mail

miloslavasedlackova@zlin.eu

Telefon 1

+420 778783266

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je odborné ošetření 770 ks dřevin na Jižních Svazích ve Zlíně, a to dle standardů AOPK. Na dřevinách budou provedeny zejména řezy zdravotní, bezpečnostní, redukční a výchovné. Veškerá ošetření budou provedena pro posílení provozní bezpečnosti dřevin. Součástí zakázky je úklid vzniklé dřevní hmoty, která bude uklizena nejpozději do tří pracovních dnů od provedeného ošetření. Úklid dřevní hmoty jejím spálením je nepřípustný. Veškerá dřevní hmota v průměru nad 10 cm bude pořezána do metrových dílů a ponechána na bezpečném místě. Informace o ponechání dřeva na místě bude předána OMZ. Dále vyřízení veškerých potřebných záborů (zvláštní užívání veřejného prostranství) a dopravního značení, a to včetně instalace a odstranění dopravních značek.

Kód z číselníku NIPEZ

77341000-2

Název z číselníku NIPEZ

Prořezávání stromů

Hlavní místo plnění

Zlínský kraj

Kód z číselníku CPV

77341000-2

Název z číselníku CPV

Prořezávání stromů

Název předmětu

Prořezávání stromů

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ072Zlínský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail10. 07. 2024 15:59Uveřejnění zadávacích podmínek