Dodávka nádob na bioodpad pro město Bechyně

Základní informace


Název zadávacího postupu

Dodávka nádob na bioodpad pro město Bechyně

Systémové číslo NEN

N006/24/V00020849

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P24V00020849

Režim VZ dle volby zadavatele

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Zjednodušené podlimitní řízení

Specifikace zadávacího řízení

zjednodušené podlimitní řízení

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

260 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

10. 07. 2024 19:33

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

30. 07. 2024 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Jan

Příjmení

Lanči

E-mail

jan.lanci@seznam.cz

Telefon 1

+420 607712930

Telefon 2

+420 607712930

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění zakázky je dodávka 200 kusů nádob na bio odpad, každá o objemu 240 litrů. Součástí dodávky je doprava na místo plnění a vyložení zboží. Předmět plnění je specifikován zadavatelem v Příloze číslo 1 s názvem: Návrh smlouvy a v Příloze číslo 3 s názvem: Technická specifikace předmětu plnění. Účastník vyplní přílohu číslo 3 – technickou specifikaci předmětu plnění. Podrobný rozsah dodávky stanovují přílohy této zadávací dokumentace – součástí návrhu smlouvy je příloha Parametry zboží, do které účastník doplní informace o nabízeném zboží a splnění požadavků zadavatele (žlutě podbarvené). Obsahuje-li zadávací dokumentace vč. příloh odkaz na obchodní název nebo specifické označení zboží či služby, zadavatel připouští použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Předmět plnění zakázky bude realizován v souladu se všemi platnými českými zákonnými předpisy a harmonizovanými evropskými normami, pokud takové normy existují. Pokud takové normy neexistují, je třeba použít ustanovení českých technických norem, stavebně technických opatření a technických specifikací obsažených ve veřejně přístupných dokumentech uplatňovaných běžně v technické praxi.

Kód z číselníku NIPEZ

34928480-6

Název z číselníku NIPEZ

Kontejnery a nádoby na odpad a odpadky

Hlavní místo plnění

Jihočeský kraj

Kód z číselníku CPV

34928480-6

Název z číselníku CPV

Kontejnery a nádoby na odpad a odpadky

Název předmětu

Kontejnery a nádoby na odpad a odpadky

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ031Jihočeský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail10. 07. 2024 19:33Uveřejnění zadávacích podmínek