Státní ústav pro kontrolu léčiv

Základní informace


Úřední název

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Profil zadavatele v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/SUKL

Doplněk k úřednímu názvu

organizační složka státu

IČO

00023817

Právní forma

Organizační složka státu

Telefon

+420 272185111

Fax

+420 271732377

WWW

www.sukl.cz

E-mail

posta@sukl.cz

Kategorie zadavatele

Česká republika

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Vinohrady

Ulice

Šrobárova

Číslo popisné

49

Číslo orientační

48

PSČ

10000

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ

Hlavní předmět činnosti


Zdravotnictví