Chráněné bydlení na míru

Základní informace


Název zadávacího postupu

Chráněné bydlení na míru

Systémové číslo NEN

N006/21/V00004829

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2021-045515

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P21V00004829

Režim VZ dle volby zadavatele

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Zjednodušené podlimitní řízení

Specifikace zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

25 137 406,31

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

26. 02. 2021 10:41

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

13. 04. 2021 12:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Nikolay

Příjmení

Grushevoy

E-mail

nikolay.grushevoy@eufc.cz

Telefon 1

+420 732199913

Předmět


Popis předmětu

Zadavatel, společnost Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích., vyhlašuje zadávací řízení na stavební práce s názvem „Chráněné bydlení na míru“. Předmětem plnění je: • Výstavba objektu chráněného bydlení, který se nachází na parcele č. 5254/1, ale také přilehlé okolí, tj. pozemek napojený na daný objekt nacházející se na parcele č. 5251/71 a 5254/2. Předmět Zakázky je blíže popsán v příloze č. 1 Zadávací dokumentace – Technická specifikace.

Kód z číselníku NIPEZ

45000000-7

Název z číselníku NIPEZ

Stavební práce

Hlavní místo plnění

Ústecký kraj

Kód z číselníku CPV

45000000-7

Název z číselníku CPV

Stavební práce

Textové pole pro popis místa plnění

Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích Kamýcká 2303, Litoměřice – Předměstí Parcelní číslo 5254/1

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailStavební práce45000000-7Stavební práce

Místo plnění


CZ042Ústecký kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail07. 12. 2021 02:05Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek
Detail06. 12. 2021 13:33Uveřejnění písemné zprávy
Detail06. 12. 2021 13:30Uveřejnění účastníků
Detail06. 12. 2021 13:30Uveřejnění výsledku
Detail01. 06. 2021 08:33Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail30. 03. 2021 17:11Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail30. 03. 2021 17:10Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail30. 03. 2021 15:37Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail24. 03. 2021 15:04Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail24. 03. 2021 15:02Uveřejnění změn na zadávacím postupu

Evidence uveřejnění ve VVZ


06. 12. 2021 17:1107. 12. 2021 02:03F2021-045515Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu