Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích

Základní informace


Úřední název

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích

IČO

46768041

DIČ

CZ46768041

Právní forma

Církevní organizace a náboženské společnosti

Telefon

420 476733585

E-mail

litomerice@diakonieltm.cz

Kategorie zadavatele

Jiná právnická osoba

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Litoměřice

Část obce

Předměstí

Ulice

Rooseveltova

Číslo popisné

716

Číslo orientační

7

PSČ

41201

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ042

Hlavní předmět činnosti


Sociální služby