Opravné a udržovací práce objektu v ul. Branská č.p. 5, Domažlice

Základní informace


Název zadávacího postupu

Opravné a udržovací práce objektu v ul. Branská č.p. 5, Domažlice

Systémové číslo NEN

N006/20/V00020924

Aktuální stav ZP

Zrušen

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P20V00020924

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Datum zrušení ZP

03. 09. 2020 13:09

Datum uveřejnění ZP na profil

18. 08. 2020 08:34

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

03. 09. 2020 09:30

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Michal

Příjmení

Budweiser

E-mail

Michal.Budweiser@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 377169423

Telefon 2

+420 734643957

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky jsou opravné a udržovací práce objektu v ul. Branská č.p. 5, Domažlice. Jedná se o opravy stávajících zvětralých a odpadávajících omítek zejména v 1NP a jedné místnosti ve 2NP. Dále se jedná o výměnu obkladů v kancelářích, kde jsou instalována umyvadla nebo kuchyňské linky vč. osazení nových zařizovacích předmětů a baterií, výměna všech zařizovacích předmětů vč. baterií v 1NP, demontáž stávající a montáž nové keramické dlažby v soc. zázemí 2NP, demontáž keram. obkladu a montáž nového v umývárnách a ve sprše ve 2NP, výměna a osazení nových zař. předmětů, v prostoru sprchy přesunout a upravit elektroinstalaci do bezpečné vzdálenosti. Výměnu stávajícího osvětlení ve vybraných kancelářích, tj. dvou kanceláří v 1NP, čtyř kanceláří ve 2NP a dvou kanceláří ve 3NP za nové LED, výměnu stávajícího bojleru za nový o objemu 100 l, trvalé odstranění výlevky v soc. zázemí 1NP a osazení nové záchodové mísy vč. provedení nového obkladu do výšky 2,0 m, přesunutí stávajících akumulačních kamen ze sprchy ve 2NP do prostoru schodiště v 1NP a na místo nově osadit žebříkový radiátor, tzn. napojit novou zásuvku pro vytápění, vyčištění zaneseného odvodňovacího kanálu na nádvoří. Odstranění umyvadla a přesunutí průtok. ohřívače do skříňky pod dřez v kanceláři 2NP vč. výměny keram. obkladu za kuchyňskou linkou a napojení vody do průtok. ohřívače. Výměna okna v kanceláři ve 3NP na východní straně a zajištění uvolněného zábradlí ve 3NP.

Kód z číselníku NIPEZ

45300000-0

Název z číselníku NIPEZ

Stavební montážní práce

Hlavní místo plnění

Plzeňský kraj

Kód z číselníku CPV

45300000-0

Název z číselníku CPV

Stavební montážní práce

Textové pole pro popis místa plnění

Místem plnění je objekt na adrese Branská 5, 344 01 Domažlice.

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailStavební montážní práce45300000-0Stavební montážní práce

Místo plnění


CZ032Plzeňský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail03. 09. 2020 13:49Uveřejnění písemné zprávy
Detail18. 08. 2020 08:34Uveřejnění zadávacích podmínek