Detail uveřejnění

Detail uveřejněné informace


Datum uveřejnění

07. 02. 2022 10:09

Uveřejnění

Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění

Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění


SML024/2120213 192 676,002 638 575,21