Detail uveřejnění

Detail uveřejněné informace


Datum uveřejnění

25. 11. 2022 07:22

Uveřejnění

Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění

Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění


Č.j.: PPR-9200-19/ČJ-2022-9906562022997 040,00824 000,00