Termovizní monokuláry - Rámcová dohoda

Základní informace


Název zadávacího postupu

Termovizní monokuláry - Rámcová dohoda

Systémové číslo NEN

N006/22/V00005358

Aktuální stav ZP

Ukončení plnění

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2022-009415

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00005358

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Datum uveřejnění ZP na profil

14. 03. 2022 09:56

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

19. 04. 2022 09:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Bc.

Jméno

Petr

Příjmení

Hubáček

E-mail

petr.hubacek@pcr.cz

Telefon 1

+420 974884551

Předmět


Popis předmětu

viz Zadávací dokumentace

Kód z číselníku NIPEZ

38126300-7

Název z číselníku NIPEZ

Zařízení na sledování teplot nebo vlhkosti na povrchu

Hlavní místo plnění

Hlavní město Praha

Kód z číselníku CPV

38126300-7

Název z číselníku CPV

Zařízení na sledování teplot nebo vlhkosti na povrchu

Název předmětu

Zařízení na sledování teplot nebo vlhkosti na povrchu

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailZařízení na sledování teplot nebo vlhkosti na povrchu38126300-7Zařízení na sledování teplot nebo vlhkosti na povrchu

Místo plnění


CZ010Hlavní město Praha

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail27. 05. 2024 14:03Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail27. 05. 2024 14:03Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail27. 02. 2023 09:04Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail25. 11. 2022 07:22Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail19. 05. 2022 13:17Uveřejnění písemné zprávy
Detail16. 05. 2022 13:00Uveřejnění účastníků
Detail16. 05. 2022 13:00Uveřejnění výsledku
Detail01. 04. 2022 09:10Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail14. 03. 2022 09:56Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail14. 03. 2022 09:56Uveřejnění změn na zadávacím postupu

Evidence uveřejnění ve VVZ


18. 05. 2022 10:4423. 05. 2022 02:16F2022-019349Oznámení o výsledku zadávacího řízení
10. 03. 2022 08:0514. 03. 2022 02:07F2022-009415Oznámení o zahájení zadávacího řízení