Výměna zdrojů ionizujícího záření kalibrátoru KCO-1

Základní informace


Název zadávacího postupu

Výměna zdrojů ionizujícího záření kalibrátoru KCO-1

Systémové číslo NEN

N006/24/V00011085

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P24V00011085

Režim VZ dle volby zadavatele

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Zjednodušené podlimitní řízení

Specifikace zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

23. 05. 2024 09:17

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

25. 06. 2024 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Bc.

Jméno

Eva

Příjmení

Halbichová

E-mail

eva.halbichova@hzscr.cz

Telefon 1

+420 950819768

Předmět


Popis předmětu

Jedná se o zajištění vyjmutí 3 ks uzavřených radionuklidových zdrojů (dále „URZ“), naložení, odvoz a ekologickou likvidaci všech 3 ks URZ dle ustanovení § 25 a § 90 zákona č.263/2016 Sb., atomový zákon, pro který se nepředpokládá další využití. V další části předmětu plnění je požadována dodávka 2 ks nových URZ.

Kód z číselníku NIPEZ

90521300-8

Název z číselníku NIPEZ

Likvidace radioaktivního odpadu

Hlavní místo plnění

Olomoucký kraj

Kód z číselníku CPV

90521300-8

Název z číselníku CPV

Likvidace radioaktivního odpadu

Název předmětu

Likvidace radioaktivního odpadu

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailZpracování radioaktivního, toxického, zdravotnického a nebezpečného odpadu90520000-8Zpracování radioaktivního, toxického, zdravotnického a nebezpečného odpadu
DetailPřeprava radioaktivního odpadu90521400-9Přeprava radioaktivního odpadu

Místo plnění


CZ071Olomoucký kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail31. 05. 2024 13:16Změna nebo doplnění zadávací dokumentace
Detail31. 05. 2024 13:13Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail23. 05. 2024 09:17Uveřejnění zadávacích podmínek