Ministerstvo vnitra

Základní informace


Úřední název

Ministerstvo vnitra

Profil zadavatele v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/MVCR

IČO

00007064

DIČ

CZ00007064

Právní forma

Organizační složka státu

Telefon

+420 974816722

Telefon 2

+420 974816726

Fax

+420 974816849

WWW

www.mvcr.cz

E-mail

vezak@mvcr.cz

Kategorie zadavatele

Česká republika

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Holešovice

Ulice

Nad štolou

Číslo popisné

936

Číslo orientační

3

PSČ

17000

Stát - kód

CZ

Bankovní spojení


Číslo účtu

3605881

Kód banky

0710

SWIFT

CNBACZPP

Hlavní předmět činnosti


Veřejný pořádek a bezpečnost