Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

Základní informace


Úřední název

Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

Profil zadavatele v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/KNTB

IČO

27661989

DIČ

CZ27661989

Právní forma

Akciová společnost

Telefon

+420 577551111

WWW

www.kntb.cz

E-mail

info@kntb.cz

Kategorie zadavatele

Jiná právnická osoba

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Zlín

Část obce

Zlín

Ulice

Havlíčkovo nábřeží

Číslo popisné

600

PSČ

76001

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ072

Hlavní předmět činnosti


Zdravotnictví