Budova 23 Rekonstrukce a přístavba urgentního příjmu a oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

Základní informace


Název zadávacího postupu

Budova 23 Rekonstrukce a přístavba urgentního příjmu a oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

Systémové číslo NEN

N006/24/V00014177

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2024-022346

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P24V00014177

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

13 400 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

16. 05. 2024 15:33

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

19. 06. 2024 09:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Barbora

Příjmení

Števčeková

E-mail

Barbora.Stevcekova@bnzlin.cz

Telefon 1

+420 577553241

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je zpracování a předání dokumentace pod názvem „Budova 23 Rekonstrukce a přístavba urgentního příjmu a oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny“: - Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení v členění a rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, příloha č. 12 nebo č. 8, a zákona č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ("dále jen "stavební zákon"), v platném znění. - Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení, která bude vykonávána s cílem zajistit příslušná pravomocná správní rozhodnutí pro realizaci stavby (stavební povolení) podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění, a zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. - Projektová dokumentace pro provádění stavby v rozsahu a obsahu a členění dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, přílohy č. 13, a zákona č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. - Realizační projektová dokumentace interiéru a zdravotnické technologie pro dodávku a montáž. - Výkon autorského dozoru. Bližší podmínky předmětu plnění jsou uvedeny v článku 2 návrhu obchodních podmínek (smlouvy o dílo). Bližší specifikace jsou uvedeny v příloze této zadávací dokumentace č. 1.1 - Architektonicko dispoziční studie rekonstrukce urgentního příjmu a 1.2 - Architektonicko dispoziční studie rekonstrukce a přístavba oddělení anesteziologie, resustitace a intenzivní medicíny.

Kód z číselníku NIPEZ

71000000-8

Název z číselníku NIPEZ

Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

Hlavní místo plnění

Zlínský kraj

Kód z číselníku CPV

71000000-8

Název z číselníku CPV

Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

Název předmětu

Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ072Zlínský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail16. 05. 2024 15:33Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


15. 05. 2024 14:5416. 05. 2024 14:02F2024-022346Oznámení o zahájení zadávacího řízení – obecná veřejná zakázka