Podpora, nutný rozvoj a ukončení OKaplikací rezortu MPSV

Základní informace


Název zadávacího postupu

Podpora, nutný rozvoj a ukončení OKaplikací rezortu MPSV

Systémové číslo NEN

N006/22/V00008430

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2022-013326

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00008430

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Jednací řízení s uveřejněním

Specifikace zadávacího řízení

Jednací řízení s uveřejněním

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

11. 04. 2022 17:42

Specifikace podání


Lhůta pro podání žádostí o účast

09. 05. 2022 10:00

Lhůta pro podání předběžných nabídek

17. 04. 2023 10:00

Lhůta pro podání nabídek

29. 09. 2023 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Vendula

Příjmení

Gergelová

E-mail

vendula.gergelova@mpsv.cz

Telefon 1

+420 950192749

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění podpory provozu a rozvoje systému, které zahrnuje zejména provedení následujících činností: • Služby převzetí stávajícího Systému • Služby podpory provozu Systému (Služeb S1 – S3) na nezbytně dlouhou dobu před nasazením náhrady realizované v rámci programu JISPSV • Služby Rozvoje Systému omezené na nezbytně nutný rozvoj v rámci legislativních změn a kritických změnových požadavků • Služby ukončení plnění realizované postupným exitem služeb S1 – S3, případně jejich částí. Tento požadavek s sebou nese i podporu přechodných architektur a podporu datové migrace. • Exit jednotlivých služeb, či jejich částí může být uskutečněn před ukončením mandátu • Postupná redukce služeb S1 – S3 či jejich částí sebou nese revizi smluvní ceny Funkcionality funkčního celku OKaplikací jsou rozděleny do služeb S1 – S3: • S1 – Agenda Zaměstnanosti • S2 – Agenda Sociálních dávek a Sociálních služeb • S3 – Podpůrné systémy Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Zadávací dokumentaci.

Kód z číselníku NIPEZ

72200000-7

Název z číselníku NIPEZ

Programování programového vybavení a poradenské služby

Hlavní místo plnění

Česká republika

Kód z číselníku CPV

72200000-7

Název z číselníku CPV

Programování programového vybavení a poradenské služby

Název předmětu

Programování programového vybavení a poradenské služby

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailProgramování programového vybavení a poradenské služby72200000-7Programování programového vybavení a poradenské služby

Místo plnění


CZČeská republika

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail19. 03. 2024 16:09Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail15. 01. 2024 08:16Uveřejnění výsledku
Detail15. 01. 2024 08:16Uveřejnění účastníků
Detail15. 01. 2024 08:10Uveřejnění písemné zprávy
Detail21. 09. 2023 21:58Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail08. 09. 2023 08:20Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail05. 04. 2023 14:22Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail31. 03. 2023 15:01Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail20. 03. 2023 07:27Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail22. 07. 2022 16:19Uveřejnění změn na zadávacím postupu

Evidence uveřejnění ve VVZ


10. 01. 2024 14:2715. 01. 2024 02:01F2024-001971Oznámení o výsledku zadávacího řízení
08. 04. 2022 18:2111. 04. 2022 02:12F2022-013326Oznámení o zahájení zadávacího řízení