Detail

Základní informace


Úřední název

S E T O S spol. s r.o.

IČO

46352163

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Obec

Praha

Část obce

Horní Počernice

Ulice

Náchodská

Číslo popisné

2396

Číslo orientační

21

PSČ

19300

Stát

Česká republika

Doplňující informace


Nabídková cena s DPH

696 947,90

Nabídková cena bez DPH

575 990,00

Měna

CZK

Vybraný dodavatel je sdružením dodavatelů

Ne

Nabídka účastníka byla vyřazena pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu

Ne

Účastník zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupil nebo odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli potřebnou součinnost

Ne