ZAJIŠTĚNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB PRO OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

Základní informace


Název zadávacího postupu

ZAJIŠTĚNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB PRO OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

Systémové číslo NEN

N006/18/V00007432

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P18V00007432

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

350 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

22. 05. 2018 15:25

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

04. 06. 2018 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Jan

Příjmení

Beránek

E-mail

jan.beranek@mpsv.cz

Telefon 1

+420 950194085

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění je nafocení 25 projektů OPZ a 10 akcí (veletrhů, konferencí, apod.). Zadavatel si vyhrazuje právo snížit počet projektů a akcí ke zdokumentování podle svých aktuálních potřeb, minimální odběr je však 15 projektů a 5 akcí. Přesná a podrobná specifikace předmětu plnění a minimální technické parametry požadované zadavatelem jsou Přílohou č. 1 návrhu smlouvy, který je Přílohou č. 1 Výzvy k podání nabídek.

Kód z číselníku NIPEZ

79961000-8

Název z číselníku NIPEZ

Fotografické služby

Kód z číselníku CPV

79961000-8

Název z číselníku CPV

Fotografické služby

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailFotografické služby79961000-8Fotografické služby

Místo plnění


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail30. 05. 2018 13:51Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail22. 05. 2018 15:25Uveřejnění zadávacích podmínek