Ministerstvo práce a sociálních věcí

Druh veřejné zakázky

Typ zadávacího postupu

Předpokládaná hodnota bez DPH

Lhůta aktuálního typu podání

Datum prvního uveřejnění

Datum posledního uveřejnění

Zobrazit detail
DetailN006/24/V00017895Rekonstrukce kotelny v objektu MPSV, Podskalská 19, Praha 2NeukončenMinisterstvo práce a sociálních věcí08. 07. 2024 10:00
DetailN006/24/V00016208Realizace převodových vztahů/můstků v oblasti znalostí, dovedností a kompetencí mezi centrální databází kompetencí a evropskou klasifikací ESCONeukončenMinisterstvo práce a sociálních věcí01. 07. 2024 10:00
DetailN006/24/V00016750Revidovat kritéria pro hodnocení funkčních schopností a disability lidí s duševním onemocněním v rámci posuzování výše příspěvku na péči tak, aby reflektovala funkční postižení související s typem a tíží onemocnění. Optimalizovat čekací dobu na přiznání pNeukončenMinisterstvo práce a sociálních věcí24. 06. 2024 11:00
DetailN006/24/V00013750Audity rovného odměňování žen a mužů – příprava trhu práce na novou službu v souvislosti s EU směrnicí transparentnosti odměňováníNeukončenMinisterstvo práce a sociálních věcí08. 07. 2024 11:00
DetailN006/24/V00015634Nákup čipových karet pro resort MPSVNeukončenMinisterstvo práce a sociálních věcí25. 06. 2024 10:00
DetailN006/24/V00008811Mobilní telefonie resortu MPSVNeukončenMinisterstvo práce a sociálních věcí28. 06. 2024 10:00
DetailN006/24/V00013300Fórum rodinné politiky 2024NeukončenMinisterstvo práce a sociálních věcí20. 05. 2024 10:00
DetailN006/24/V00011075Vybudování DS 3 – Veverky (stavební práce)NeukončenMinisterstvo práce a sociálních věcí29. 04. 2024 10:00
DetailN006/24/V00010629Zajištění údržby a drobných úprav na budovách MPSV v Praze (2024–2026)NeukončenMinisterstvo práce a sociálních věcí20. 05. 2024 09:00
DetailN006/24/V00007651Vybudování DS 3 - VeverkyNeukončenMinisterstvo práce a sociálních věcí02. 04. 2024 10:00
DetailN006/24/V00007910Poskytování služeb provozní podpory a dalšího rozvoje JPŘ PSVNeukončenMinisterstvo práce a sociálních věcí29. 04. 2024 10:00
DetailN006/24/V00007894IT testování IINeukončenMinisterstvo práce a sociálních věcí
DetailN006/24/V00003615Nástroj pro řízení privilegovaných účtůNeukončenMinisterstvo práce a sociálních věcí28. 03. 2024 10:00
DetailN006/24/V00005370Analýza procesu transformace a deinstitucionalizace sociálních služebNeukončenMinisterstvo práce a sociálních věcí18. 03. 2024 10:00
DetailN006/24/V00003690Zajištění správy a úklidu nemovitosti MPSV Terezy Novákové 62a, Brno Řečkovice (2024–2026)NeukončenMinisterstvo práce a sociálních věcí11. 03. 2024 11:00
DetailN006/23/V00033605Data deliveryNeukončenMinisterstvo práce a sociálních věcí
DetailN006/23/V00035139Vytvoření videospotů pro projekt EURES+3Z Up!NeukončenMinisterstvo práce a sociálních věcí03. 01. 2024 10:00
DetailN006/23/V00035141Vytvoření animovaných videomanuálů pro projekt EURES+3Z UP!NeukončenMinisterstvo práce a sociálních věcí03. 01. 2024 10:30
DetailN006/23/V00032900Bezpečnostní systém pro evakuaci osob v objektu Podskalská 19NeukončenMinisterstvo práce a sociálních věcí28. 11. 2023 10:00
DetailN006/23/V00032797Zajištění intenzivního školení pro podporu implementace koordinovaného přístupu v systému poskytování sociální ochrany v ČRNeukončenMinisterstvo práce a sociálních věcí27. 11. 2023 10:00
DetailN006/22/V00034500Tlumočnické služby pro jednání zástupců MPSV na vysové úrovniNeukončenMinisterstvo práce a sociálních věcí
DetailN006/22/P00000152PTK - Privátní cloud MPSVNeukončenMinisterstvo práce a sociálních věcí
DetailN006/22/V00018308Revidovat kritéria pro hodnocení funkčních schopností a disability lidí s duševním onemocněním ...NeukončenMinisterstvo práce a sociálních věcí15. 08. 2022 13:00
DetailN006/22/V00010572Analýza k možnostem změny mechanismu posuzování invalidity a nastavení výše přiznaného invalidního důchodu ... IIINeukončenMinisterstvo práce a sociálních věcí10. 06. 2022 11:00
DetailN006/21/V00031123Analýza k možnostem změny mechanismu posuzování invalidity a nastavení výše přiznaného invalidního důchodu tak, aby flexibilně reagoval na aktuální kompetence lidí s duševním onemocněním, rozvíjel potenciál k zotavení a zohledňoval specifika ... IINeukončenMinisterstvo práce a sociálních věcí20. 12. 2021 10:00
DetailN006/21/V00028129Analýza k možnostem změny mechanismu posuzování invalidity a nastavení výše přiznaného invalidního důchodu tak, aby flexibilně reagoval na aktuální kompetence lidí s duševním onemocněním, rozvíjel potenciál k zotavení a zohledňoval specifika duševních ...NeukončenMinisterstvo práce a sociálních věcí01. 11. 2021 11:00
DetailN006/21/V00017509KONFERENCE PODZIMNÍ ŠKOLYNeukončenMinisterstvo práce a sociálních věcí22. 07. 2021 10:00
DetailN006/21/V00012757Analýzy nákladů a přínosů u vybraných sociálně inovačních projektůNeukončenMinisterstvo práce a sociálních věcí10. 06. 2021 10:00
DetailN006/20/V00023417Videospoty projektu Podpora implementace dětských skupinNeukončenMinisterstvo práce a sociálních věcí29. 09. 2020 10:00
DetailN006/20/V00006429Antidiskriminační opatření v sociálním bydlení: Zahraniční zkušenosti a přenositelnost dobré praxe do ČRNeukončenMinisterstvo práce a sociálních věcí14. 04. 2020 13:00
DetailN006/19/V00035909Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2020NeukončenMinisterstvo práce a sociálních věcí
DetailN006/19/V00032903Zpracování analýzy a nastavení sběru dat k deinstitucionalizaci sociálních služebNeukončenMinisterstvo práce a sociálních věcí25. 11. 2019 12:00
DetailN006/19/V00003587Konference k 100. výročí sociální práceNeukončenMinisterstvo práce a sociálních věcí25. 02. 2019 10:00
DetailN006/18/V00030727Překladatelské a tlumočnické služby pro MPSV a ÚMPOD (VZMR)NeukončenMinisterstvo práce a sociálních věcí04. 02. 2019 10:00
DetailN006/18/V00030244Školení expertů odborného pracoviště MPSV pro monitorování a predikce trhu práce v programu StataNeukončenMinisterstvo práce a sociálních věcí21. 01. 2019 10:00
DetailN006/18/V00015875Tvorba webové stránky projektu „Podpora implementace dětských skupin“NeukončenMinisterstvo práce a sociálních věcí27. 08. 2018 10:00
DetailN006/18/V00022197Nákup podpory videokonferenčního systému Polycom (centrální MCU server a 19ks videokonferenčních terminálů) pro rok 2019NeukončenMinisterstvo práce a sociálních věcí19. 10. 2018 10:00
DetailN006/18/V00020308Komplexní analýza možností legislativních zvýhodnění zaměstnavatelských organizací uplatňujících v praxi politiku rovnosti žen a mužů a dalších změn a opatření k zajištění rovnosti v odměňování žen a mužů v ČR - IINeukončenMinisterstvo práce a sociálních věcí24. 10. 2018 10:00
DetailN006/18/V00015370 Zajištění vzdělávání státní správy v genderové problematice se zaměřením na trh práce - IINeukončenMinisterstvo práce a sociálních věcí06. 09. 2018 10:00
DetailN006/18/V00013245Tvorba webového portálu projektu „Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň“NeukončenMinisterstvo práce a sociálních věcí30. 07. 2018 10:00
DetailN006/18/V00008065Externí vzdělávání expertů odborného pracoviště MPSV pro monitorování a predikce trhu práce v projektu Predikce trhu práce (Kompas)NeukončenMinisterstvo práce a sociálních věcí13. 06. 2018 10:00
DetailN006/18/V00007432ZAJIŠTĚNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB PRO OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOSTNeukončenMinisterstvo práce a sociálních věcí04. 06. 2018 10:00
DetailN006/18/V00004703Nákup dataprojektorůNeukončenMinisterstvo práce a sociálních věcí26. 04. 2018 10:00
DetailN006/18/V00003600Nezávislé posouzení auditu produktů ORACLE – II.NeukončenMinisterstvo práce a sociálních věcí17. 04. 2018 10:00
DetailN006/18/V00002485Nezávislé posouzení auditu produktů ORACLENeukončenMinisterstvo práce a sociálních věcí19. 03. 2018 10:00
DetailN006/18/V00000665Tvorba webové stránky projektu „Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů“NeukončenMinisterstvo práce a sociálních věcí07. 02. 2018 10:00
DetailN006/17/V00010327Nákup podpory softwarových nástrojů ArcGIS Desktop Basic (dříve ESRI ArcView) a GLS Gupta Team Developer Enterprise Support pro rok 2018NeukončenMinisterstvo práce a sociálních věcí09. 01. 2018 10:00
DetailN006/17/V00005698Manažerská akademieNeukončenMinisterstvo práce a sociálních věcí11. 10. 2017 10:00