Videospoty projektu Podpora implementace dětských skupin

Základní informace


Název zadávacího postupu

Videospoty projektu Podpora implementace dětských skupin

Systémové číslo NEN

N006/20/V00023417

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P20V00023417

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

450 500,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

11. 09. 2020 10:54

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

29. 09. 2020 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Jan

Příjmení

Beránek

E-mail

jan.beranek@mpsv.cz

Telefon 1

+420 950194085

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění veřejné zakázky je vytvoření 10 (slovy: deseti) animovaných videospotů. Přesná specifikace předmětu plnění a požadovaných výstupů je popsána v příloze č. 1 závazného vzoru smlouvy, který je přílohou č. 1 Výzvy k podání nabídky.

Kód z číselníku NIPEZ

92111200-4

Název z číselníku NIPEZ

Výroba reklamních, propagačních a informačních filmů a videa

Hlavní místo plnění

Česká republika

Kód z číselníku CPV

92111200-4

Název z číselníku CPV

Výroba reklamních, propagačních a informačních filmů a videa

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailVýroba reklamních, propagačních a informačních filmů a videa92111200-4Výroba reklamních, propagačních a informačních filmů a videa

Místo plnění


CZČeská republika

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail18. 09. 2020 15:16Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail11. 09. 2020 10:54Uveřejnění zadávacích podmínek