Analýza k možnostem změny mechanismu posuzování invalidity a nastavení výše přiznaného invalidního důchodu ... III

Základní informace


Název zadávacího postupu

Analýza k možnostem změny mechanismu posuzování invalidity a nastavení výše přiznaného invalidního důchodu ... III

Systémové číslo NEN

N006/22/V00010572

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00010572

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

600 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

03. 05. 2022 09:16

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

10. 06. 2022 11:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Barbora

Příjmení

Zichová

E-mail

barbora.zichova@mpsv.cz

Telefon 1

+420 950192890

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou služby spočívající ve vytvoření odborného medicínského materiálu obsahující analýzu, revizi a aktualizaci „Kapitoly V – Duševní poruchy a poruchy chování – F00 – F99“ vyhlášky č. 359/2009 Sb., kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity (vyhláška o posuzování invalidity), zhodnocení výsledků a doporučení změn, které by měly být provedeny v systému posuzování invalidity u duševních onemocnění tak, aby flexibilně reagovaly na aktuální kompetence lidí s duševním onemocněním, rozvíjely potenciál k zotavení a zohledňovaly duševní onemocnění. Zároveň zhodnotit možnosti proveditelnosti těchto změn v kontextu s platnými právními předpisy, tj. zejména vyhláškou o posuzování invalidity a zákonem č. 155/1995 Sb.,o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, dle specifikace uvedené v Příloze č. 1

Kód z číselníku NIPEZ

72316000-3

Název z číselníku NIPEZ

Analýza dat

Hlavní místo plnění

Česká republika

Kód z číselníku CPV

72316000-3

Název z číselníku CPV

Analýza dat

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailHodnoticí poradenské služby79419000-4Hodnotící poradenské služby
DetailAnalýza dat72316000-3Analýza dat

Místo plnění


CZČeská republika

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail03. 05. 2022 09:16Uveřejnění zadávacích podmínek