Detail vysvětlení

Vysvětlení zadávací dokumentace


Zobrazit detail
Text vysvětlení zadávací dokumentace
DetailVYSVĚTLENÍ VÝZVY, JEJÍ ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ Č. 1 Dotaz dodavatele č. 1: Touto cestou Vás žádáme o dodatečné informace k výše uvedené veřejné zakázce. V zadávací dokumentaci jsou uvedeny požadavky na překladatele a tlumočníky. Jaké jsou kritéria na rodilé mluvčí daných jazyků? Děkujeme za objasnění. Odpověď zadavatele č. 1: Zadavatel připravuje odpověď na obdržený dotaz dodavatele. Po zpracování bude odpověď uveřejněna v souladu s bodem 10 Výzvy. Lhůta pro podání nabídek bude také přiměřeně upravena.

Přílohy


Zobrazit detail
DetailVysvětlení zadávací dokumentace31. 12. 2018 08:06Dokument není zavirovaný