Detail vysvětlení

Vysvětlení zadávací dokumentace


Zobrazit detail
Text vysvětlení zadávací dokumentace
DetailVYSVĚTLENÍ VÝZVY, JEJÍ ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ Č. 3 Dotaz dodavatele č. 1: V Zadávací dokumentaci uvádíte jako požadavek na vzdělání překladatele a tlumočníka ukončené vysokoškolské vzdělání v oblasti překladatelství nebo tlumočnictví, zaměřené na studium příslušného jazyka, nebo ukončený překladatelský nebo tlumočnický kurz v daném jazyce. Chtěli bychom se zeptat, jestli bude zadavatel akceptovat i jiné jazykové vzdělání než jen v oboru překladatelství/tlumočnictví, např. pokud překladatel vystudoval filologii daného jazyka. Případně jestli bude akceptované pedagogické vzdělání (učitelství daného jazyka). Odpověď zadavatele č. 1: Zadavatel upřesňuje požadavky na vzdělání překladatelů a tlumočníků. Zadavatel bude také akceptovat ukončené vysokoškolské vzdělání v oblasti filologie daného jazyka anebo ukončené vysokoškolské pedagogické vzdělání daného jazyka. Upřesněný požadavek lze vztáhnout i na pozice překladatel (rodilý mluvčí) a tlumočník (rodilý mluvčí), tj. zadavatel bude také zde akceptovat ukončené vysokoškolské vzdělání v oblasti filologie daného jazyka/českého jazyka anebo ukončené vysokoškolské pedagogické vzdělání daného jazyka/českého jazyka. Požadavek zadavatele na praxi (případně v některých případech na zkušenosti) se nemění. Dotaz dodavatele č. 2: Touto cestou Vás žádáme o dodatečné informace k výše uvedené veřejné zakázce. Pro účely prokázání kvalifikace pro vyvrácení jakýchkoliv pochybností zadavatel uvádí, že jedna osoba nemůže zastávat více pozic, tj. pro každou z těchto pozic musí být dodavatelem navržen samostatný člen týmu. Znamená to tedy, že překladatel nemůže být zároveň tlumočníkem daného jazyka? Jak je to s překladateli, nebo tlumočníky, kteří ovládají více jazyků? Může být jeden překladatel uveden na dvou pozicích? Tedy např. jako překladatel anglického a německého jazyka? Odpověď zadavatele č. 2: Zadavatel na základě obdržené žádosti zvážil opakovaně svůj požadavek, že jedna osoba nemůže zastávat více pozic v týmu, tj. pro každou z pozic týmu musí být dodavatelem navržen samostatný člen týmu. Zadavatel na tomto požadavku nadále netrvá. Pro vyloučení všech případných pochybností nicméně zadavatel uvádí, že každý člen týmu musí prokázat požadovanou kvalifikaci na pozici, kterou má zastávat. Jedna osoba tedy může zastávat více různých pozic v týmu (tlumočník a překladatel, překladatel z více jazyků apod.) za předpokladu, že na každou z pozic prokáže požadovanou kvalifikaci. Úpravu požadavku však nelze chápat tak, že jedna osoba může zastávat více stejných pozic (např. tak, že jedna osoba naplní více pozic překladatele z angličtiny). Lhůta pro podání nabídek se přiměřeně upravuje následovně: Datum: 4. 2. 2019 Hodina: 10:00 hod.

Přílohy


Zobrazit detail
DetailVysvětlení zadávací dokumentace11. 01. 2019 15:32Dokument není zavirovaný