Zajištění servisu a provozu tiskových a multifunkčních zařízení (2024 – 2026)

Základní informace


Název zadávacího postupu

Zajištění servisu a provozu tiskových a multifunkčních zařízení (2024 – 2026)

Systémové číslo NEN

N006/24/V00003693

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2024-006875

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P24V00003693

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

13 000 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

12. 02. 2024 12:34

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

15. 03. 2024 11:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Petra

Příjmení

Ingerová

E-mail

petra.ingerova@mpsv.cz

Telefon 1

+420 950193274

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je poskytování: 1) servisních služeb pro účely zajištění provozuschopnosti stávajících a případně i budoucích tiskových a multifunkčních zařízení zadavatele (dále jen „zařízení“), konkrétně jejich pravidelná kontrola, údržba a komplexní prohlídky; 2) kompletní servis a opravy (odstranění závad, seřízení a zprovoznění zařízení, dodávka a výměna originálních náhradních dílů případně elektroniky); 3) práce servisního technika včetně dopravného; 4) dodávky spotřebního materiálu (tonery, fotoválce, odpadní nádoby, fixační a přenosové jednotky, sponky do finišeru u strojů se sešívacím finišerem apod.), vše včetně dopravného; 5)pravidelné odečty stavu počítadel jednotlivých zařízení v prvním týdnu každého kalendářního měsíce s následným měsíčním vyúčtováním uskutečněných kopií/výtisků („servisních kliků“) a rovněž 6) zpětný odběr použitého spotřebního materiálu a vadných náhradních dílů a jeho ekologická likvidace. Součástí předmětu plnění je dále pronájem zařízení („pronajatá zařízení“), a to v rozsahu až 300 ks. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách zadávací dokumentace. Rozsah požadovaných služeb je vymezen zejména v závazném vzoru smlouvy, který tvoří přílohu A zadávací dokumentace. Veřejné zakázka je zadávána jako VYHRAZENÁ ve smyslu § 38 ZZVZ. Zadávacího řízení se může účastnit pouze dodavatel zaměstnávající na chráněných pracovních místech podle zákona o zaměstnanosti alespoň 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců.

Kód z číselníku NIPEZ

50313000-2

Název z číselníku NIPEZ

Opravy a údržba reprografické techniky

Hlavní místo plnění

Česká republika

Kód z číselníku CPV

50313000-2

Název z číselníku CPV

Opravy a údržba reprografické techniky

Název předmětu

Opravy a údržba reprografické techniky

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailČásti a příslušenství kancelářských strojů30124000-4Části a příslušenství kancelářských strojů
DetailOpravy a údržba periferních zařízení počítačů50323000-5Opravy a údržba periferních zařízení počítačů
DetailČásti a příslušenství fotokopírovacích strojů30125000-1Části a příslušenství fotokopírovacích strojů

Místo plnění


CZČeská republika

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail12. 02. 2024 12:34Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


09. 02. 2024 19:1012. 02. 2024 02:02F2024-006875Oznámení o zahájení zadávacího řízení – obecná veřejná zakázka