Moravskoslezský kraj

Základní informace


Úřední název

Moravskoslezský kraj

Profil zadavatele v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/MSK

IČO

70890692

DIČ

CZ70890692

Právní forma

Kraj

Telefon

+420 595622222

WWW

http://www.msk.cz

E-mail

posta@msk.cz

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Ostrava

Část obce

Moravská Ostrava

Ulice

28. října

Číslo popisné

2771

Číslo orientační

117

PSČ

70200

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ080