Novostavba Domov pro osoby se zdravotním postižením Harmonie, příspěvková organizace II.

Základní informace


Název zadávacího postupu

Novostavba Domov pro osoby se zdravotním postižením Harmonie, příspěvková organizace II.

Systémové číslo NEN

N006/21/V00012242

Aktuální stav ZP

Ukončení plnění

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2021-043041

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P21V00012242

Režim VZ dle volby zadavatele

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Zjednodušené podlimitní řízení

Specifikace zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

25 367 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

17. 05. 2021 23:02

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

14. 06. 2021 11:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Jan

Příjmení

Galář

E-mail

galar@mt-legal.com

Telefon 1

+420 596629503

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je novostavba tří objektů pro osoby se zdravotním postižením na ulici Blahoslavova ve městě Krnov, k.ú. Opavské předměstí. Stavba bude realizována na pozemcích parcelní číslo 614/1, 618, 619/1, 674 a 619/10. Na pozemku se v současné době nachází objekt skleníku, který je v nevyhovujícím stavebně technickém stavu a bude odstraněn. V přilehlé místní komunikaci jsou vedeny veškeré potřebné stávající sítě – kanalizace splašková, obecní vodovod, sdělovací vedení, plynovod a elektro nn. Pro přípojky inženýrských sítí budou dotčeny pozemky parcelní číslo 619/1, 674 a 619/10. V rámci stavby bude vybudováno také šest nových parkovacích stání včetně vyhrazených stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách zadávací dokumentace.

Kód z číselníku NIPEZ

45000000-7

Název z číselníku NIPEZ

Stavební práce

Hlavní místo plnění

Moravskoslezský kraj

Kód z číselníku CPV

45000000-7

Název z číselníku CPV

Stavební práce

Název předmětu

Stavební práce

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailStavební práce45000000-7Stavební práce

Místo plnění


CZ080Moravskoslezský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail27. 02. 2024 07:05Uveřejnění dodatku smlouvy
Detail22. 11. 2023 14:54Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail22. 11. 2023 14:51Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail22. 11. 2023 14:51Uveřejnění dodatku smlouvy
Detail22. 11. 2023 14:49Uveřejnění dodatku smlouvy
Detail22. 11. 2023 14:45Uveřejnění dodatku smlouvy
Detail04. 04. 2023 06:58Uveřejnění dodatku smlouvy
Detail09. 02. 2023 14:46Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail02. 01. 2023 10:56Uveřejnění dodatku smlouvy
Detail24. 02. 2022 14:22Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění

Evidence uveřejnění ve VVZ


19. 11. 2021 00:00F2021-043041Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu