Detail uveřejnění

Detail uveřejněné informace


Datum uveřejnění

22. 11. 2023 14:51

Uveřejnění

Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění

Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění


04629/2021/EP202317 542 611,1215 254 444,45
04629/2021/EP202217 082 550,4914 854 391,73
04629/2021/EP20210,000,00