Detail uveřejnění

Detail uveřejněné informace


Datum uveřejnění

26. 10. 2023 15:35

Uveřejnění

Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění

Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění


01300/2023/ZDR4 896 386,004 046 600,00