Rekonstrukce a modernizace silnice II/472 Karviná, ul. Borovského

Základní informace


Název zadávacího postupu

Rekonstrukce a modernizace silnice II/472 Karviná, ul. Borovského

Systémové číslo NEN

N006/23/V00022824

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2023-036211

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00022824

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

44 919 470,11

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

15. 08. 2023 12:57

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

22. 09. 2023 11:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Vendula

Příjmení

Hyplová

E-mail

hyplova@mt-legal.com

Telefon 1

+420 596629503

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je výběr zhotovitele na provedení stavby „Rekonstrukce a modernizace silnice II/472 Karviná, ul. Borovského“. Předmětem zakázky jsou stavební práce spočívající v provedení rekonstrukce silnice II/472. Povrch silnice vykazuje výrazné poruchy. V rámci stavby bude provedena rekonstrukce vozovky při zachování současného směrového, výškového a šířkového uspořádání. Silnice má profil dvoupruhové směrově nerozdělené komunikace s proměnnou šířkou vozovky 5,35 – 13,10m. Stávající šířkové uspořádání bude zachováno. Konstrukce vozovky bude provedena s ohledem na výsledky diagnostiky s finální pokládkou asfaltobetonového koberce jako vrchní obrusné vrstvy. Místem plnění je silnice II/472 na pozemcích par. č. 1539/4, 1582, 1624/23, 1624/39, 1624/214, 1624/269, 1624/329 ... Předpokládá se, že projekt bude spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2021 – 2027, Specifický cíl 3.1 Rozvoj a posilování udržitelné, inteligentní a intermodální celostátní, regionální a místní mobility odolné vůči změnám klimatu, včetně lepšího přístupu k síti TEN-T a přeshraniční mobility. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách zadávací dokumentace.

Kód z číselníku NIPEZ

45000000-7

Název z číselníku NIPEZ

Stavební práce

Hlavní místo plnění

Moravskoslezský kraj

Kód z číselníku CPV

45000000-7

Název z číselníku CPV

Stavební práce

Název předmětu

Stavební práce

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ080Moravskoslezský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail01. 02. 2024 23:03Uveřejnění písemné zprávy
Detail11. 01. 2024 13:34Uveřejnění účastníků
Detail11. 01. 2024 13:34Uveřejnění výsledku
Detail11. 01. 2024 12:33Uveřejnění účastníků
Detail11. 01. 2024 12:33Uveřejnění výsledku
Detail22. 09. 2023 17:46Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail12. 09. 2023 10:17Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail05. 09. 2023 13:25Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail15. 08. 2023 12:57Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


12. 08. 2023 00:0015. 08. 2023 00:00F2023-036211Oznámení o zahájení zadávacího řízení