Obec Rouchovany

Základní informace


Úřední název

Obec Rouchovany

IČO

00290378

Právní forma

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 568865220

E-mail

obec@rouchovany.cz

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Rouchovany

Část obce

Rouchovany

Číslo popisné

35

PSČ

67557

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ063

Bankovní spojení


Číslo účtu

1524660389

Kód banky

0800

SWIFT

GIBACZPX

Hlavní předmět činnosti


Služby pro širokou veřejnost