Detail uveřejnění

Detail uveřejněné informace


Datum uveřejnění

30. 03. 2022 10:04

Uveřejnění

Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění

Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění


VZ-134/63-2020202110 679 890,308 826 355,62