Správa Pražského hradu

Základní informace


Úřední název

Správa Pražského hradu

IČO

49366076

DIČ

CZ49366076

Právní forma organizace

Příspěvková organizace

Telefon

+420 224371111

E-mail

posta@hrad.cz

WWW

www.hrad.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Státní příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele mimo NEN

http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/6769fabd-bba0-4e40-876

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/SPH

Datum uveřejnění ve VVZ

05. 01. 2016 04:01

Datum vytvoření profilu v NEN

04. 01. 2016 08:17

Evidenční číslo profilu ve VVZ

629514

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Hradčany

Ulice

Hrad I. nádvoří

Číslo popisné

1

PSČ

11900

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ010