Správa Pražského hradu

Druh veřejné zakázky

Typ zadávacího postupu

Předpokládaná hodnota bez DPH

Lhůta aktuálního typu podání

Datum prvního uveřejnění

Datum posledního uveřejnění

Zobrazit detail
DetailN006/24/V00020615Modernizace zdroje tepla v objektu čp. 106 v Lánech - kotelna prádelnaNeukončenSpráva Pražského hradu19. 07. 2024 09:00
DetailN006/24/V00012764Jiřská č.p. 2 depozitáře – Výměna mobilních odvlhčovačůNeukončenSpráva Pražského hradu28. 05. 2024 12:00
DetailN006/24/V00012462Katedrála sv. Víta - statické poruchy na vnitřním triforiu - jihovýchodní stranaNeukončenSpráva Pražského hradu22. 05. 2024 12:00
DetailN006/24/V00020909Nové oplocení včetně úpravy vstupní brány v Chotkových sadechNeukončenSpráva Pražského hradu26. 07. 2024 12:00
DetailN006/24/V00017673Modernizace osobo-nákladního výtahu ve Středním křídleNeukončenSpráva Pražského hradu09. 07. 2024 09:00
DetailN006/24/V00018418Zajištění cateringu na akce 25. a 28. října 2024NeukončenSpráva Pražského hradu11. 07. 2024 12:00
DetailN006/24/V00015513Nákup osobních ochranných pracovních pomůcek pro zaměstnance Správy Pražského hraduNeukončenSpráva Pražského hradu08. 07. 2024 12:00
DetailN006/24/V00015021Provádění oprav a servisních prací na sítích zdravotně technických instalací, topení, chladu a plynu včetně odstraňování haváriíNeukončenSpráva Pražského hradu19. 06. 2024 09:00
DetailN006/24/V00016303Vybudování stanovišť pro identifikaci a kontrolu vozidel a regulaci osob na vjezdech a vstupech do areálu Pražského hraduNeukončenSpráva Pražského hradu
DetailN006/24/P00000052Předběžná tržní konzultace - Modernizace pokladního systému na Pražském hraděNeukončenSpráva Pražského hradu
DetailN006/24/V00002532Jižní zahrady PH - východní terasy - oprava opěrných zdí - výběr projektantaNeukončenSpráva Pražského hradu19. 02. 2024 09:00
DetailN006/23/V00034829Rekonstrukce úpraven vody Energocentra čp. 312 v areálu Pražského hradu a prádelny čp. 106 v areálu zámku LányNeukončenSpráva Pražského hradu08. 01. 2024 09:00
DetailN006/24/P00000013Předběžná tržní konzultace na akci Provádění oprav a servisních prací na sítích zdravotně technických instalací, topení, chladu a plynu včetně odstraňování haváriíNeukončenSpráva Pražského hradu
DetailN006/23/V00034849Dodávka měřidel spotřeby topného a chladícího média pro výměnu nefunkčních měřidel spotřeby na objektech v areálu Pražského hraduNeukončenSpráva Pražského hradu18. 12. 2023 09:00
DetailN006/23/V00034031Bezpečnostní prořez v Jelením příkopě na Pražském hraděNeukončenSpráva Pražského hradu06. 12. 2023 10:00
DetailN006/23/V00032006Statické zajištění vjezdové brány do areálu Pražského hradu z ulice U BrusniceNeukončenSpráva Pražského hradu28. 11. 2023 09:00
DetailN006/23/V00030131Havarijní oprava nefunkční doplňovací stanice topného mediaNeukončenSpráva Pražského hradu10. 11. 2023 10:00
DetailN006/23/V00026826Projekt - modernizace a rozšíření systému el. požární signalizace v katedrále sv. VítaNeukončenSpráva Pražského hradu18. 10. 2023 10:00
DetailN006/23/V00019843Restaurování souboru obrazových a zrcadlových rámů ze sbírek Pražského hraduNeukončenSpráva Pražského hradu09. 08. 2023 10:00
DetailN006/23/V00021304Konzervace Zpívající fontány a kašny sv. Jiří na III. nádvoříNeukončenSpráva Pražského hradu09. 08. 2023 09:00
DetailN006/23/V00020982Grafické zpracování a výroba výstavní grafiky a grafické zpracování propagační grafiky pro výstavu "Okna katedrály"NeukončenSpráva Pražského hradu02. 08. 2023 10:00
DetailN006/23/V00018592Oprava technologie Herkulovy kašnyNeukončenSpráva Pražského hradu18. 07. 2023 09:00
DetailN006/23/V00018587Provedení outdoorové reklamní kampaně k Vinobraní na Pražském hraděNeukončenSpráva Pražského hradu10. 07. 2023 09:00
DetailN006/23/V00016747Technický dozor stavebníka na akci Katedrála sv. Víta - stavební úpravy západní kruchty pro varhanyNeukončenSpráva Pražského hradu21. 06. 2023 09:00
DetailN006/23/V00015149Oprava Jižního výběžku - 3. NP - výběr projektantaNeukončenSpráva Pražského hradu20. 06. 2023 09:00
DetailN006/23/V00016751Zajištění koordinátora BOZP na akci Katedrála sv. Víta - stavební úpravy západní kruchty pro varhanyNeukončenSpráva Pražského hradu21. 06. 2023 09:00
DetailN006/23/V00012886Dodání stlačených technických plynů a pronájem tlakových nádobNeukončenSpráva Pražského hradu25. 05. 2023 09:00
DetailN006/23/V00009833Restaurování kenotafu sv. Jana NepomuckéhoNeukončenSpráva Pražského hradu26. 04. 2023 09:00
DetailN006/23/V00010037Hydrofobizace kamenných prvků střech věží baziliky sv.J iříNeukončenSpráva Pražského hradu28. 04. 2023 10:00
DetailN006/23/V00009480Dodávka 1.000 ks modrých flokážových desek s velkým státním znakemNeukončenSpráva Pražského hradu19. 04. 2023 09:00
DetailN006/23/V00009180Nákup 1 ks zahradního žacího traktoru bez kabiny pro užití v zahradách Pražského hraduNeukončenSpráva Pražského hradu20. 04. 2023 09:00
DetailN006/23/V00004329Sanace dřevokazného hmyzu dřevěné palisády prvního balkonu Wohlmutovy kruchty v Katedrále sv. Víta, r. 2023NeukončenSpráva Pražského hradu27. 02. 2023 09:00
DetailN006/23/V00003675Dodávka hasicích přístrojů a příslušenstvíNeukončenSpráva Pražského hradu23. 02. 2023 09:00
DetailN006/23/V00002073Havarijní oprava – výměna závěsného plynového kotle a zásobníku, objekt č.p. 106, v 1. np – „švadlenky“, areál zámku LányNeukončenSpráva Pražského hradu09. 02. 2023 09:00
DetailN006/23/V00001136Havarijní oprava TNS a plynových zařízení po provedených revizích na objektech areálu Pražského hradu a zámku Lány a objektech ve správě SPHNeukončenSpráva Pražského hradu27. 01. 2023 09:00
DetailN006/22/V00034082Nákup 1 ks zahradního malotraktoru bez kabiny pro užití v zahradách Pražského hraduNeukončenSpráva Pražského hradu30. 12. 2022 09:00
DetailN006/22/V00033218Pravidelný servis stacionárních plynových kotlů LOOS a hořáků Weishaupt plynové kotelny centrálního zdroje tepla čp. 53NeukončenSpráva Pražského hradu21. 12. 2022 09:00
DetailN006/22/V00034316Úprava paneláže v Císařské konírně pro výstavu Znovuzrozeni v gobelínuNeukončenSpráva Pražského hradu02. 01. 2023 09:00
DetailN006/22/V00033665Výroba a instalace výstavního fundu pro výstavu Českých korunovačních klenotů v katedrále sv. Víta v roce 2023NeukončenSpráva Pražského hradu19. 12. 2022 09:00
DetailN006/22/V00027754Nákup úklidové chemie a drogistického zbožíNeukončenSpráva Pražského hradu03. 11. 2022 09:00
DetailN006/22/V00031757Havarijní oprava kombinovaného plynového kotle, bytová jednotka objektu Jízdárna Pohořelec, Keplerova 213/1 – byt správceNeukončenSpráva Pražského hradu30. 11. 2022 09:00
DetailN006/22/V00031011Transport a instalace uměleckých děl do expozice v prostoru Obrazárny Pražského hraduNeukončenSpráva Pražského hradu25. 11. 2022 09:00
DetailN006/22/V00023658Výroba grafických výstavních panelůNeukončenSpráva Pražského hradu19. 09. 2022 10:00
DetailN006/22/V00020744Dodávka telefonních přístrojů k telefonní ústředně OpenScape 4000NeukončenSpráva Pražského hradu25. 08. 2022 09:00
DetailN006/22/V00020374Havarijní oprava chladících jednotek TRANE RTRA 110 - výrobní čísla EKN 1046, 1047 a 1048NeukončenSpráva Pražského hradu17. 08. 2022 09:00
DetailN006/22/V00016743Nákup archivačních krabic s víkemNeukončenSpráva Pražského hradu12. 07. 2022 09:00
DetailN006/22/V00018407Kácení 2 ks stromů na pozemku parc. č. 7, k.ú. Hradčany, v Jižních zahradách Pražského hraduNeukončenSpráva Pražského hradu29. 07. 2022 09:00
DetailN006/22/V00019294Nákup wifi AP FortinetNeukončenSpráva Pražského hradu08. 08. 2022 09:00
DetailN006/22/V00016300Dodávka žebříků a schůdků pro potřeby Pražského hradu a areálu zámku LányNeukončenSpráva Pražského hradu11. 07. 2022 09:00
DetailN006/22/V00017273Zajištění koordinátora BOZP na akci Katedrála - statické poruchy na vnitřním triforiu - východní stranaNeukončenSpráva Pražského hradu18. 07. 2022 09:00