Všehrdy - Oprava sociálního zařízení ve 3.NP obj. č. 10 Operační středisko

Základní informace


Název zadávacího postupu

Všehrdy - Oprava sociálního zařízení ve 3.NP obj. č. 10 Operační středisko

Systémové číslo NEN

N006/23/V00008864

Aktuální stav ZP

Ukončení plnění

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00008864

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Datum uveřejnění ZP na profil

31. 03. 2023 08:49

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

18. 04. 2023 09:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Helena

Příjmení

Scholzová

E-mail

hscholzova@vez.vse.justice.cz

Telefon 1

+420 474697113

Telefon 2

+420 722064250

Předmět


Popis předmětu

Předmětem zakázky je oprava sociálního zařízení ve 3. NP v objektu č. 10 Operační středisko v uzavřeném areálu Věznice Všehrdy v rozsahu projektové dokumentace z 05/2022 zpracované Hanou Möbiusovou, Kamenný Vrch 5270, 430 04 Chomutov, IČO 43215581 a výkazu výměr ze dne 7.2.2023, které jsou přílohou této Výzvy. V rámci opravy bude provedena výměna všech zařizovacích předmětů, dodání a montáž kuchyňské linky, kuchyňských desek, nové obklady a dlažba, omítek, maleb, výměna osvětlovacích těles, včetně souvisejících stavebních a montážních prací. Součástí akce bude dále likvidace veškerého vzniklého odpadu, doložení prohlášení o vlastnostech použitých výrobků a materiálů. Bližší informace jsou uvedeny v přílohách Výzvy.

Kód z číselníku NIPEZ

45300000-0

Název z číselníku NIPEZ

Stavební montážní práce

Hlavní místo plnění

Ústecký kraj

Kód z číselníku CPV

45300000-0

Název z číselníku CPV

Stavební montážní práce

Název předmětu

Stavební montážní práce

Textové pole pro popis místa plnění

Věznice Všehrdy, Všehrdy č.p. 26, 431 01 Chomutov

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ042Ústecký kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail24. 11. 2023 11:20Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail11. 08. 2023 09:31Uveřejnění účastníků
Detail11. 08. 2023 09:31Uveřejnění výsledku
Detail04. 05. 2023 08:46Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail31. 03. 2023 08:49Uveřejnění zadávacích podmínek