Vězeňská služba České republiky

Základní informace


Úřední název

Vězeňská služba České republiky

Profil zadavatele v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/VSCR

IČO

00212423

Právní forma

Organizační složka státu

Telefon

+420 244024111

Telefon 2

+420 244024981

WWW

www.vscr.cz

E-mail

rskopalik@grvs.justice.cz

Kategorie zadavatele

Česká republika

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Nusle

Ulice

Soudní

Číslo popisné

1672

Číslo orientační

1a

PSČ

14000

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ

Hlavní předmět činnosti


Veřejný pořádek a bezpečnost