Elektronická spisová služba včetně elektronického uložiště dokumentů

Základní informace


Název zadávacího postupu

Elektronická spisová služba včetně elektronického uložiště dokumentů

Systémové číslo NEN

N006/16/V00001107

Aktuální stav ZP

Plánován

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

639374

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Kontaktní osoba zadavatele


Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace elektronické spisové služby včetně důvěryhodné elektronické spisovny a centrálního archivu pro Ministerstvo pro místní rozvoj a jeho vybrané zřizované organizace a dále pořízení strojů a zařízení ICT, která mj. zahrnuje i dodávku serverové infrastruktury.

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Doplňující informace


Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail01. 07. 2016 04:11Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek
Detail30. 05. 2016 04:11Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek

Evidence uveřejnění ve VVZ


30. 06. 2016 11:2701. 07. 2016 05:017601021039374Oznámení předběžných informací
27. 05. 2016 14:0330. 05. 2016 05:037601011039374Oznámení předběžných informací