Ministerstvo pro místní rozvoj

Druh veřejné zakázky

Typ zadávacího postupu

Předpokládaná hodnota bez DPH

Lhůta aktuálního typu podání

Datum prvního uveřejnění

Datum posledního uveřejnění

Zobrazit detail
DetailN006/20/P00000067Předběžná tržní konzultace - Výsledková tematická evaluace DoP, II. kat DNSMinisterstvo pro místní rozvoj
DetailN006/20/P00000059Předběžné tržní konzultace - Výsledková evaluace přínosů Evropských fondů na regionální úrovniMinisterstvo pro místní rozvoj
DetailN006/20/P00000055Předběžná tržní konzultace - Vyhodnocení komunikačních aktivit MMR-NOK 2020 – web a finanční nástrojeMinisterstvo pro místní rozvoj
DetailN006/20/P00000011Předběžná tržní konzultace "Průzkum povědomí o IROP"Ministerstvo pro místní rozvoj
DetailN006/19/P00000079Předběžná tržní konzultace k evaluaci Integrovaných nástrojů v IROPMinisterstvo pro místní rozvoj
DetailN006/19/P00000078Předběžná tržní konzultace k ex-ante evaluaci IROP 2021-2027Ministerstvo pro místní rozvoj
DetailN006/19/P00000068Podnik v obtížích v ESI fondech v podmínkách České republikyMinisterstvo pro místní rozvoj
DetailN006/19/P00000007„Evaluace PO2: specifické cíle 2.1, 2.2, 2.4 se zaměřením na sociální inkluzi“Ministerstvo pro místní rozvoj
DetailN006/18/P00000029Předběžná tržní konzultace - Vymezení území pro integrované teritoriální investice v ČR pro příští programové období Evropské unieMinisterstvo pro místní rozvoj
DetailN006/16/V00001487Rozvoj a zvyšování absorpční kapacityMinisterstvo pro místní rozvoj
DetailN006/16/V00001107Elektronická spisová služba včetně elektronického uložiště dokumentůMinisterstvo pro místní rozvoj
DetailN006/16/V00000058Evaluace hodnocení nastavení implementační struktury programu a administrativní zátěže pro příjemce programu Interreg V-A Česká republika – PolskoMinisterstvo pro místní rozvoj
DetailN006/15/V00000033Zajištění vývoje IS DIS MMR do 30.6.2016Ministerstvo pro místní rozvoj
DetailN006/15/V00000022Zajištění evaluačních a analytických služeb pro potřeby řízení DoP, OP TP a IROPMinisterstvo pro místní rozvoj