Dynamický nákupní systém na „Zajištění a dodávku tiskových, DTP a distribučních služeb pro publicitu ESI fondů v programovém období 2014 - 2020“

Základní informace


Název zadávacího postupu

Dynamický nákupní systém na „Zajištění a dodávku tiskových, DTP a distribučních služeb pro publicitu ESI fondů v programovém období 2014 - 2020“

Systémové číslo NEN

N006/17/V00000266

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2017-003620

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P17V00000266

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Zavedení DNS

Specifikace zadávacího řízení

Zavedení DNS v užším řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

10 000 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

09. 02. 2017 07:42

Specifikace podání


Lhůta pro podání žádostí o účast

09. 03. 2017 11:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Martina

Příjmení

Wildtová

E-mail

Martina.Wildtova@mmr.cz

Telefon 1

+420 234151237

Telefon 2

+420 736758384

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění je zajištění tiskových služeb spočívající ve výrobě a dodávce tiskovin na základě zadavatelem předaných tiskových dat, ve výrobě a dodávce tiskovin včetně grafické a předtiskové přípravy (DTP), korektorských prací a v distribuci těchto tiskovin. Předmět plnění bude realizován dle požadavků zadavatele specifikovaných v jednotlivých veřejných zakázkách zadávaných v rámci DNS na elektronickém profilu zadavatele. Prostřednictvím DNS budou kvalifikovaní dodavatelé vyzýváni k předložení nabídek podle bližší specifikace zadavatele v rámci jednotlivých veřejných zakázek (specifikace, formátu, počtu stran, barevnost, vazby, množství kusů, termínu dodávky, požadavků na dodání / distribuci a případně i grafické a DTP práce, korektorské práce).

Kód z číselníku NIPEZ

79800000-2

Název z číselníku NIPEZ

Tiskařské a související služby

Kód z číselníku CPV

79800000-2

Název z číselníku CPV

Tiskařské a související služby

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailTiskařské služby79800000-2Tiskařské a související služby

Místo plnění


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ano

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Jednoznačný identifikátor související ZP na profilu zadavatele

P17V00000266

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail24. 11. 2023 09:52Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail04. 04. 2023 10:44Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail02. 02. 2023 09:19Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail26. 10. 2020 10:59Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail20. 04. 2017 13:38Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail29. 03. 2017 11:17Uveřejnění písemné zprávy
Detail29. 03. 2017 10:47Uveřejnění informace o zavedení DNS
Detail27. 02. 2017 10:52Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail20. 02. 2017 09:48Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail09. 02. 2017 07:43Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


23. 03. 2017 00:0027. 03. 2017 00:00Oznámení o výsledku zadávacího řízení
07. 02. 2017 00:0009. 02. 2017 00:00F2017-003620Oznámení o zahájení zadávacího řízení