Podnik v obtížích v ESI/EU fondech v podmínkách ČR – příprava a dodání prezentace, studijních materiálů, praktická aplikace, workshop, pro modelové případy určené pro poskytovatele

Základní informace


Název zadávacího postupu

Podnik v obtížích v ESI/EU fondech v podmínkách ČR – příprava a dodání prezentace, studijních materiálů, praktická aplikace, workshop, pro modelové případy určené pro poskytovatele

Systémové číslo NEN

N006/22/V00021662

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00021662

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Uzavřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

1 944 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

04. 01. 2023 10:42

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Martin

Příjmení

Matoška

E-mail

martin.matoska@mmr.cz

Telefon 1

+420 224861910

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je příprava a realizace workshopů (dále „WS“) včetně vytvoření studijních materiálů pro osm stanovených vzorových příkladů. K těmto vzorovým příkladům budou stanoveny také postupy pro úplné ověřování a vyhodnocování kritérií stanovených pro „Podnik v obtížích“ (PvO) ve smyslu nařízení 651/2014 GBER , jeho přílohy č. I. a Doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie (L 124 dne 20. května 2003, s. 36-41) a to včetně zohledněním judikátů v dané oblasti. Jedná se o prezentaci a řešení problematiky ověřování žadatelů finanční podpory v režimu veřejné podpory z prostředků z ESI fondů/EU fondů /Fondu spravedlivé transformace. Realizované workshopy budou součástí plnění horizontální základní podmínky (HZP) pro oblast veřejné podpory – první kritérium (Průběžné vzdělávání a podpora vyčleněných kapacit na ŘO). Podrobněji uvedeno v ZD.

Kód z číselníku NIPEZ

80000000-4

Název z číselníku NIPEZ

Vzdělávání a školení

Hlavní místo plnění

Hlavní město Praha

Kód z číselníku CPV

80000000-4

Název z číselníku CPV

Vzdělávání a školení

Název předmětu

Vzdělávání a školení

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailÚčetní služby79211000-6Účetní služby
DetailPrávní poradenství a informační služby79140000-7Právní poradenství a informace
DetailHodnoticí poradenské služby79419000-4Hodnotící poradenské služby
DetailDaňové poradenství79221000-9Daňové poradenství
DetailVzdělávání a školení80000000-4Vzdělávání a školení

Místo plnění


CZ010Hlavní město Praha

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail14. 08. 2023 10:02Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail04. 01. 2023 10:51Uveřejnění účastníků
Detail04. 01. 2023 10:51Uveřejnění výsledku
Detail04. 01. 2023 10:42Uveřejnění účastníků
Detail04. 01. 2023 10:42Uveřejnění výsledku