Právní podpora MMR v oblasti poskytování dotací

Základní informace


Název zadávacího postupu

Právní podpora MMR v oblasti poskytování dotací

Systémové číslo NEN

N006/23/V00004014

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2022-037507

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00004014

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

20 000 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

17. 02. 2023 07:51

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

27. 03. 2023 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Hana

Příjmení

Ivašková

E-mail

hana.ivaskova@mmr.cz

Telefon 1

+420 224861204

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je poskytování specializovaného právního poradenství Zadavateli v souvislosti s činností Zadavatele jakožto poskytovatele dotace ve smyslu § 14 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, u projektů financovaných z národních dotačních titulů a u projektů spolufinancovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů v programových obdobích 2014-2020 a 2021-2027, u nichž Zadavatel vykonává zároveň roli řídicího orgánu podle přímo použitelných předpisů EU. Předmětem veřejné zakázky jsou: A) Komplexní právní služby pro přípravu podkladů pro vydání rozhodnutí o námitkách proti nevyplacení části dotace ve smyslu § 14e odst. 3 Rozpočtových pravidel, příprava podkladů pro vyřízení námitek proti ponížení žádosti o platbu u projektů realizovaných organizační složkou státu, vydávaných Zadavatelem jakožto poskytovatelem dotace u projektů spolufinancovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů v programových obdobích2014-2020 a 2021-2027 nebo u projektů financovaných z národních dotačních titulů v případě porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek stanovených zákonem nebo metodikou dotačního programu, včetně vyjádření k případným souvisejícím správním nebo soudním řízením. B) Zajištění expertních právních služeb spočívajících v odborných konzultacích (včetně osobních konzultací), zpracování stanovisek a odborných posudků, souvisejících s poskytováním dotací, přičemž se bude jednat zejm. o oblasti finančního a správního práva, okrajově také občanského, obchodního a trestního práva. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci.

Kód z číselníku NIPEZ

79100000-5

Název z číselníku NIPEZ

Právní služby

Hlavní místo plnění

Hlavní město Praha

Kód z číselníku CPV

79100000-5

Název z číselníku CPV

Právní služby

Název předmětu

Právní služby

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailPrávní poradenství a zastupování79110000-8Právní poradenství a zastupování

Místo plnění


CZ010Hlavní město Praha

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ano

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail05. 01. 2024 10:44Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail13. 09. 2023 15:30Uveřejnění písemné zprávy
Detail13. 09. 2023 15:28Uveřejnění účastníků
Detail13. 09. 2023 15:28Uveřejnění výsledku
Detail13. 03. 2023 12:18Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail13. 03. 2023 12:14Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail10. 03. 2023 11:22Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail10. 03. 2023 11:05Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail17. 02. 2023 07:51Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


13. 09. 2023 10:0018. 09. 2023 02:01F2023-040944Oznámení o výsledku zadávacího řízení
13. 03. 2023 10:0016. 03. 2023 02:06F2023-010449Oprava
14. 02. 2023 13:3317. 02. 2023 02:07F2023-007191Oznámení o zahájení zadávacího řízení