Detail uveřejnění

Detail uveřejněné informace


Datum uveřejnění

05. 01. 2024 10:44

Uveřejnění

Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění

Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění


64272023493 680,00408 000,00