Krajský soud v Hradci Králové

Základní informace


Úřední název

Krajský soud v Hradci Králové

Profil zadavatele v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/KSHK

IČO

00215716

Právní forma

Organizační složka státu

Telefon

+420 498016111

E-mail

podatelna@ksoud.hrk.justice.cz

Kategorie zadavatele

Česká republika

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Hradec Králové

Část obce

Hradec Králové

Ulice

Československé armády

Číslo popisné

218

Číslo orientační

57

PSČ

50003

Stát - kód

CZ