Městský obvod Pardubice I

Druh veřejné zakázky

Typ zadávacího postupu

Aktuální stav

Předpokládaná hodnota bez DPH

Lhůta aktuálního typu podání

Datum prvního uveřejnění

Datum posledního uveřejnění

Zobrazit detail
DetailN006/23/V00027406Doplnění sídelní zeleně v centru města Pardubice – lokalita u Kolfu a okolí (MO1)ZadánStatutární město Pardubice19. 10. 2023 23:59
DetailN006/24/V00004004BD Sluneční č.p. 300-301 - výměna elektrorozvodů pro centrální ZadánStatutární město Pardubice25. 02. 2024 10:00
DetailN006/24/V00010483Objekt občanské vybavenosti U Bobra - demolice - TDIZadánStatutární město Pardubice22. 04. 2024 09:00
DetailN006/24/V00010596ZŠ Spořilov – rekonstrukce kuchyně a gastro - technický dozor investoraZadánStatutární město Pardubice24. 04. 2024 09:00
DetailN006/24/V00006727J. Palacha 324 - oprava vodovodního řaduZadánStatutární město Pardubice22. 03. 2024 09:00
DetailN006/23/V00034279Rekonstrukce komunikace Dražkovice u MŠUkončení plněníMěstský obvod Pardubice V20. 12. 2023 11:30
DetailN006/24/V00012363PD Stavební úpravy komunikace Dražkovice č.p. 153 - č.p. 174ZadánMěstský obvod Pardubice V13. 05. 2024 11:30
DetailN006/24/V00012358PD Sokolovská ul. chodník u ZŠ J. ResslaZadánMěstský obvod Pardubice V13. 05. 2024 11:30
DetailN006/24/V00012360PD stavební úpravy vnitrobloku ul. Pichlova-Rokycanova-K VišňovceZadánMěstský obvod Pardubice V13. 05. 2024 11:30
DetailN006/24/V00010492ZŠ Prodloužená - rekonstrukce hřiště - TDIZadánStatutární město Pardubice23. 04. 2024 09:00
DetailN006/23/V00026539Rozšíření kapacity ZŠ a MŠ Pardubičky - návrh stavby Ukončení plněníStatutární město Pardubice16. 10. 2023 14:00
DetailN006/24/V00004788Zajištění celorepublikové marketingové kampaně pro produkty cestovního ruchuZadánStatutární město Pardubice21. 03. 2024 10:30
DetailN006/24/V00015120Koupaliště Cihelna – revitalizace tobogánů a skluzavky – 1. etapaZadánStatutární město Pardubice
DetailN006/24/V00007522Aquacentrum - regulátory měření kvality vodyZadánStatutární město Pardubice02. 04. 2024 09:00
DetailN006/24/V00007389Dodávka kancelářských potřeb pro Magistrát města PardubicZadánStatutární město Pardubice02. 04. 2024 09:00
DetailN006/24/V00012348Zpevnění komunikace LesoparkZadánMěstský obvod Pardubice V13. 05. 2024 11:30
DetailN006/24/V00004785Realizace EPS v domovech pro seniory „Dubina“ a „U Kostelíčka“ v PardubicíchZadánStatutární město Pardubice04. 04. 2024 10:30
DetailN006/24/V00013461VČD Pardubice - průzkum vlhkosti zdiva a statické poruchy SV nárožíZrušenStatutární město Pardubice
DetailN006/23/V00018866Terminál JIH, zkapacitnění ul. K VápenceZadánStatutární město Pardubice31. 08. 2023 11:00
DetailN006/24/V00011798Koupaliště Cihelna - revitalizace tobogánů a skluzavkyZrušenStatutární město Pardubice02. 05. 2024 09:00
DetailN006/24/V00007379Dodávka kopírovacího papíru pro Magistrát města PardubicZadánStatutární město Pardubice02. 04. 2024 09:00
DetailN006/23/V00032742MŠ K Polabinám - odstranění havarijního stavu střechy Ukončení plněníStatutární město Pardubice
DetailN006/23/V00032749MŠ Teplého - odstranění havarijního stavu střechyUkončení plněníStatutární město Pardubice
DetailN006/24/V00012065CPD + GAMPA - EPS pro zajištění chodu markýzyZrušenStatutární město Pardubice02. 05. 2024 09:00
DetailN006/24/V00013670Celoroční zajištění občerstvení při akcích města v budovách MmP, akcích města a dalších akcích mimo budovy MmPZadánStatutární město Pardubice
DetailN006/23/V00016360Relaxační zóna Stará plovárnaZadánMěstský obvod Pardubice V14. 07. 2023 10:00
DetailN006/23/V00012996ZŠ E. Košťála – rekonstrukce elektroinstalaceZadánStatutární město Pardubice29. 06. 2023 10:30
DetailN006/24/V00006878Právní poradenství při vyhodnocování námitek k novému územnímu plánu města Pardubice ZadánStatutární město Pardubice
DetailN006/24/V00006177Přechod pro chodce Na Drážce - PDZrušenStatutární město Pardubice09. 04. 2024 10:00
DetailN006/24/V00006464Dostihové závodiště - oprava závlahového systémuZadánStatutární město Pardubice18. 03. 2024 09:00
DetailN006/24/V00006463Dostihové závodiště - oprava WC tribuna DZadánStatutární město Pardubice18. 03. 2024 09:00
DetailN006/24/V00008558Prodloužení podpory zařízení Poly CCX 400 o 1 rokZadánStatutární město Pardubice05. 04. 2024 17:00
DetailN006/24/V00009677Celoroční zajištění občerstvení při akcích města PardubiceZadánStatutární město Pardubice
DetailN006/23/V00027314Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny – projektová dokumentaceZadánStatutární město Pardubice
DetailN006/23/V00033865Úprava zvukového systému stadionu Arnošta Košťála v PardubicíchZadánStatutární město Pardubice04. 01. 2024 10:00
DetailN006/24/V00005531Skatepark - oprava kamerového systémuZadánStatutární město Pardubice11. 03. 2024 08:00
DetailN006/23/V00027321ZŠ npor. Eliáše – přestavba objektu na třídy školní družiny – PDZadánStatutární město Pardubice30. 11. 2023 10:00
DetailN006/23/V00026033Technické zajištění podzimních Městských slavností Pardubice 2023Ukončení plněníStatutární město Pardubice
DetailN006/24/V00010445 Poskytování služeb pověřence GDPR pro městské obvody statutárního města PardubiceZadánStatutární město Pardubice
DetailN006/24/V00010438Poskytování služeb pověřence GDPR pro Magistrát města Pardubic na období 1.5.2024 – 20.4.2025ZadánStatutární město Pardubice
DetailN006/23/V00035705Rámcová smlouva - opravy komunikací (dlážděné povrchy) 2024 - 2025ZadánMěstský obvod Pardubice I10. 01. 2024 10:00
DetailN006/24/V00006296Výměna písku v pískovištích 2024ZadánMěstský obvod Pardubice I19. 03. 2024 10:00
DetailN006/24/V00009436Kontejnerové stání Pichlova RokycanovaZadánMěstský obvod Pardubice V17. 04. 2024 11:30
DetailN006/23/V00035910Likvidace komunálního odpadu z veřejně přístupných pozemků (veřejného prostranství ve smyslu ust. § 34 zákona č. 128/2000 S., o obcích, v platném znění) ve vlastnictví Statutárního města Pardubice v roce 2024ZadánMěstský obvod Pardubice III
DetailN006/22/V00000463Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za újmu statutárního města Pardubice na období 4 letZadánStatutární město Pardubice16. 02. 2022 10:00
DetailN006/24/V00003207Brožíkova - severZadánMěstský obvod Pardubice II26. 02. 2024 14:00
DetailN006/24/V00003203Prodloužená, SlunečníZadánMěstský obvod Pardubice II26. 02. 2024 13:00
DetailN006/23/V00004466Seč travnatých veřejných ploch v části Zelené předměstí 2023-2024ZadánMěstský obvod Pardubice I15. 03. 2023 10:00
DetailN006/24/V00005784Rámcová smlouva o dílo - drobné stavební práceZadánStatutární město Pardubice12. 03. 2024 09:00
DetailN006/22/V00033452Rámcová smlouva - opravy komunikací (dlážděné povrchy)Ukončení plněníMěstský obvod Pardubice I04. 01. 2023 10:00